شرکت های زیر مجموعه

شرکت سامانه های تمیز شاری

شرکت توسعه صنعت شاری برآن است تا ازطریق همکاری با موسسات علمی آموزشی و شرکتهای تحقیقاتی و تولیدی داخل و خارج از کشور و با بکارگیری بیش ازصدها نیروی متبحر و محقق، گامهای موثری را درعرصه ارتقا سطح علمی دارویی کشور برداشته و نقش مهمی را دردرمان بیماران و کاهش هزینه های درمانی آنان، به ویژه بیماران صعب العلاج ایفا نماید.

شرکت شیمی دارویی شاری

شرکت های زیرمجموعه هلدینگ
با بهره گیری از جدیدترین و بروز ترین دستگاههای آنالیتیکال و تجهیزات ساخت و رآکتورها در بخش تحقیقات بر اساس آخرین استاندارد هایی که در فارماکوپه های معتبر داروییدر خصوص مواد اولیه دارویی تعریف شده است، اقدام به ایجاد زمینه تحقیق، توسعه وانتقال دانش فنی، تجاری سازی فناوریها و تولید مواد دارو نموده است.

شرکت صنعت داروی شاری

شرکت های زیرمجموعه هلدینگ
شرکت توسعه صنعت شاری برآن است تا ازطریق همکاری با موسسات علمی آموزشی و شرکتهای تحقیقاتی و تولیدی داخل و خارج از کشور و با بکارگیری بیش ازصدها نیروی متبحر و محقق، گامهای موثری را درعرصه ارتقا سطح علمی دارویی کشور برداشته و نقش مهمی را دردرمان بیماران و کاهش هزینه های درمانی آنان، به ویژه بیماران صعب العلاج ایفا نماید.

شرکت صنعت غذایی شاری

شرکت های زیرمجموعه هلدینگ
شرکت توسعه صنعت شاری برآن است تا ازطریق همکاری با موسسات علمی آموزشی و شرکتهای تحقیقاتی و تولیدی داخل و خارج از کشور و با بکارگیری بیش ازصدها نیروی متبحر و محقق، گامهای موثری را درعرصه ارتقا سطح علمی دارویی کشور برداشته و نقش مهمی را دردرمان بیماران و کاهش هزینه های درمانی آنان، به ویژه بیماران صعب العلاج ایفا نماید.

شرکت مکمل دارویی شاری

شرکت های زیرمجموعه هلدینگ
با بهره گیری از جدیدترین و بروز ترین دستگاههای آنالیتیکال و تجهیزات ساخت و رآکتورها در بخش تحقیقات بر اساس آخرین استاندارد هایی که در فارماکوپه های معتبر داروییدر خصوص مواد اولیه دارویی تعریف شده است، اقدام به ایجاد زمینه تحقیق، توسعه وانتقال دانش فنی، تجاری سازی فناوریها و تولید مواد دارو نموده است.

شرکت صنعت و بسته بندی شاری

شرکت صنعت و بسته بندی شاری
شرکت توسعه صنعت شاری برآن است تا ازطریق همکاری با موسسات علمی آموزشی و شرکتهای تحقیقاتی و تولیدی داخل و خارج از کشور و با بکارگیری بیش ازصدها نیروی متبحر و محقق، گامهای موثری را درعرصه ارتقا سطح علمی دارویی کشور برداشته و نقش مهمی را دردرمان بیماران و کاهش هزینه های درمانی آنان، به ویژه بیماران صعب العلاج ایفا نماید.

گسترش بازرگانی شاری

شرکت های زیرمجموعه هلدینگ
این شرکت در عرصه صادرات، واردات ، فروش و تامین مواد اولیه دارویی و محصولات دارویی و ماشین آلات دارویی فعالیت مینماید.

شرکت پخش هناردارو

شرکت های زیرمجموعه هلدینگ
این هلدینگ در مجموع با در اختیار داشتن بیش از 500 نفر نیروی متخصص در زمینه تولید و توزیع توانسته است تا کنون گامهای شایسته ای را در جهت توسعه صنعت دارویی کشور بر دارد.

محصولات شرکتهای گروه شاری را مشاهده کنید